لطفا از این پس برای رزرو غذا از سامانه مروارید استفاده بفرمایید.

لطفا قبل از ورود به سامانه فایل راهنما را مطالعه نمایید.

فایل راهنما برای کارکنان

فایل راهنما برای دانشجویان

ورود به سامانه