آموزش رزرو غذا برای دانشجویان

نکته:مانده شارژ حساب کابری از سیستم قبلی به سیستم جدید منتقل شده است

1. به سامانه مروارید وارد شوید

ورود به سامانه مروارید

2. گزینه "امور تغذیه" را از سمت راست انتخاب نمایید.

3. از طریق آیکون پرداخت الکترونیکی ژتون، حساب کابری خود را شارژ کنید.

4. وارد گزینه خرید ژتون شوید.

4. سلف مورد نظر را انتخاب کنید.

5. غذای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.