آموزش رزرو غذا برای کارکنان

برای رزرو غذا ابتدا می بایست حساب کاربری خود را در رستوران پژوهشگاه شارژ کنید

نکته: مانده شارژ حساب کاربری از سیستم قبلی به سیستم جدید منتقل شده است

1. به سامانه مروارید وارد شوید

ورود به سامانه مروارید

2. از منوی حوزه سازمانی، تغذیه را انتخاب کنید.

3. وارد گزینه خرید ژتون شوید.

4. سلف مورد نظر را انتخاب کنید.

5. غذای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.